Contractbeheersing geïntegreerde contracten

 

Opdrachtgevers willen het marktpotentieel maximaal benutten en gaan over tot geïntegreerde contracten. Het effectief inrichten en toepassen van contractbeheersing is één van de succesfactoren binnen deze contractvormen.

 

Het is voor opdrachtgever en opdrachtnemer een uitdaging om vanuit gelijkwaardigheid en complementariteit, met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid, invulling te geven aan de samenwerking.Daarbij is het prettig om gebruik te kunnen maken van ervaringen en leerpunten van anderen en een beroep te kunnen doen op ervaren professionals/ experts die hun sporen hebben verdiend en die met een ‘hands-on’ benadering en aandacht voor de samenhang tussen structuur, cultuur, mens en doelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

 

Managen en uitvoeren van audits/toetsen

 

Binnen geïntegreerde contracten wordt niet alleen door opdrachtgevers maar ook steeds vaker door opdrachtnemers met systeemgerichte contractbeheersing (SCB) toezicht gehouden op de naleving van het contract door (onder-) opdrachtnemer(s). Dit gebeurt veelal met een set van beheers-maatregelen, te weten interactie, een mix van toetsen, waarnemingen en interventies.

 

Met de komst van geïntegreerde contracten is de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer in projecten wezenlijk veranderd.
Hoe houdt u grip op het toetsproces en de kwaliteit daarvan?
Het is voor u prettig om daarbij gebruik te kunnen maken van onze doorgewinterde professionals/ experts die hun sporen op dit gebied hebben verdiend.