Certificatie; voorbereiding en begeleiding

 

Resultaat:

Het begeleidingstraject resulteert in:

 • een extern evaluatierapport over de mate waarin het managementsysteem voldoet aan de betreffende ISO norm(en).
 • een, met een geselecteerde certificatie instelling, afgesloten certificatiecontract.
 • begeleiding bij acties die voortkomen uit de certificatie audit.

 

Doelgroep:

Organisaties die besloten hebben hun managementsysteem te laten certificeren volgens één of een combinatie van de normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. En, die in de voorbereiding daarop gerichte ondersteuning zoeken bij het selecteren van een geschikte certificatie instelling en bij het vaststellen of het managementsysteem certificeerbaar is.

 

Aanpak:                 

Uitgangspunt is dat de organisatie al geruime tijd een managementsysteem in gebruik heeft of bezig is een managementsysteem in te voeren. Uitgaande van de laatst genoemde situatie zal de ondersteuning worden toegespitst op zowel het implementatietraject als op de voorbereiding- en begeleiding van de certificatie. In de situatie dat de organisatie al geruime tijd werkt met een managementsysteem, zal de ondersteuning specifiek gericht worden op de voorbereiding- en begeleiding van de certificatie.

 

Ondersteuning tijdens het implementatietraject kan de volgende onderdelen omvatten:

 1. informeren van medewerkers over het gebruik van het managementsysteem
 2. begeleiden bij het invoeren van de nieuwe werkwijzen,
 3. trainen van interne auditors,
 4. uitvoeren/begeleiden bij het uitvoeren van proefaudits.

 

Ondersteuning tijdens de voorbereiding- en begeleiding van het certificatietrajectomvat:

 1. selecteren van- en inhoudelijk afstemmen met een geschikte certificatie instelling,
 2. adviseren bij het afsluiten van een certificatie contract,
 3. uitvoeren van een kwalificatie-audit
 4. bijwonen/begeleiden en opvolgen van de certificatieaudits.

 

De kwalificatie-audit is bedoeld om vast te stellen in welke mate het managementsysteem voldoet aan de normeisen en de mate waarin de afspraken ook in praktijk worden nageleefd. De resultaten worden vastgelegd in een extern evaluatierapport dat de organisatie kan hanteren om noodzakelijk verbeterpunten gestructureerd op te pakken en daarmee zeker te stellen dat het managementsysteem certificeerbaar is voor de overeengekomen deadline.