"On-the-job" training; praktijkbegeleiding (interne) auditing

 

Resultaat:

De gevolgde aanpak leidt tot inzicht in de principes en toegevoegde waarde van (interne) auditing. Deelnemers beheersen de basiskennis en –vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig uitvoeren en rapporteren van (interne) audits op het gebied van kwaliteit, arbo en/of milieu (al of niet geïntegreerd in één aanpak).

 

Doelgroep:

(Project)organisaties die (interne) audits gaan uitvoeren op één – of combinatie- van bedrijfsaspecten zoals kwaliteit, arbo en/of milieu dan wel met systeemgerichte contractbeheersing op gepaste afstand toezicht willen houden op de naleving van het contract door de opdrachtnemer. 

 

Aanpak:                 

De training is modulair opgebouwd en gebaseerd op ISO 19011, de nieuwe gecombineerde richtlijn voor kwaliteits- en milieu auditors. De training wordt verzorgd op locatie van de opdrachtgever en kan qua opzet en inhoud worden toegesneden op de specifieke wensen en situatie van de organisatie.

De training start met een basisopleiding waarna deelnemers de voor hun relevante vervolg module(s) kunnen volgen. Tijdens het opleidingstraject trainen de deelnemers hun vaardigheden door middel van rollenspellen. De cases die hiervoor worden gebruikt, kunnen naar wens worden afgestemd op de praktijksituaties uit de eigen organisatie. De onderdelen die tijdens de training aan bod komen zijn:

  • de ISO normen en het verbeterproces,
  • de kenmerken van een audit,
  • uitleg van de auditstructuur,
  • het oefenen van interviewtechnieken (rollenspellen),
  • het rapporteren en het terugkoppelen van bevindingen.


Voor het praktijkgedeelte worden auditteams gevormd die elk, zo mogelijk als onderdeel van de reguliere auditplanning, (interne) audits gaan voorbereiden, uitvoeren en rapporteren. Zij worden daarbij begeleid door de trainer en ontvangen constructieve feedback over het verloop daarvan.