Werkervaring Ton van Erp


CP
2 bv | 2004 – heden Zelfstandig professional

 • Zelfstandig ondernemer op het gebied van Management Consultancy &- Support
 • Senior consultant / projectleider: verantwoordelijk voor advies- en /of uitvoeringsprojecten veelal als onderdeel van organisatieontwikkelingtrajecten bij opdrachtgevers binnen de profit en non-profit sector.

 

Nehem Consultants b.v. | 2002 – 2004 Senior consultant / Teamleider

 • Senior consultant / projectleider: verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten bij opdrachtgevers, met name binnen de overheid.
 • Lid v/h management team: medeverantwoordelijkheid voor marketing & acquisitie.
 • Teamleider: integraal verantwoordelijk voor het aansturen van professionals bij het realiseren van teamdoelstellingen t.a.v. omzet, acquisitie en ontwikkeling.

 

MiQ Consultants B.V. (nu onderdeel EDS) | 1999 – 2002 Senior consultant

 • Verantwoordelijk voor het mede acquireren van opdrachten en voor het uitvoeren van projecten bij professionele/kennisintensieve organisatie die zich bezig houden met innovatie en productontwikkeling. Waaronder het KNMI-OMI project.
 • Verrichten van onderzoek naar softwarepakketten ter ondersteuning van managementsystemen.
 • In het samenwerkingsverband M.I.S. Organisatie-ingenieurs / KDI (Instituut voor Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie) het ontwikkelen / verzorgen van cursussen.

 

BAK Nederland B.V. (nu onderdeel RPS-groep) | 1991 – 1999 Consultant / lead auditor

 • Consultant: verantwoordelijk voor het begeleiden van bedrijven en projectorganisaties bij de ontwikkeling, de implementatie, het beheer en verbetering van managementsystemen (incl. de begeleiding van interne audits).
 • Leveren van support bij leveranciersselectie voor groot­schalige complexe projec­ten alsmede het daarvoor uitvoeren van systeem- en projectau­dits.
 • Lead auditor: verantwoordelijk voor het, in opdracht van Certificatiebureau Nederland (CBN), verrichten van certificatie audits.
 • Interim functies: verantwoordelijk het uitvoeren van functies op het gebied van kwaliteitsmanagement binnen diverse (project)organisaties zoals o.a. het RWS Westerscheldetunnel project, het NAM ‘Groningen Langer termijn’-project en Shell International Chemicals.

 

Philips Lighting B.V.

 • 1989 - 1991 Quality Engineer (in opleiding tot kwaliteitsmanager)
 • Ontwikkelen, implementeren en beheren van het kwali­teits­sys­teem voor productie.
 • Begeleiden van produkt- en procesontwikkelprojecten op gebied van innovatie.